uztaro

maskak

ateliera-atelier

Sohütako ikastolan eramanik izan den mozorro ikastaldiaren emaitza.

Résultat de l'atelier de masque mené à l'ikastola de Chéraute.